Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău

Concurs 28.11.-04.12.2017

Anunt

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare

Concurs 21-25 iulie 2017

Lista selectie dosare

Centralizator punctaj proba scrisa

Centralizator punctaj final

Mai multe »