Anunțuri si comunicate de presă

Comunicare

VA INFORMAM CA IN APROXMATIV O LUNA ACTUALUL SITE VA FI INCHIS

NOUA ADRESA A SITE-ULUI VA FI https://bc.ancpi.ro/

Eliberare extrase de plan cadastral pe ortofotoplan

Incepand cu data de 01.06.2022 Extrasul de plan cadastral pe ortofotoplan se elibereaza imediat prin cerere pe cod 2.7.7 – tarif 15 lei

Înființare BRP Podu Turcului

Comunicare

Vă informăm că sistemele informatice ale ANCPI sunt în acest moment funcționale. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

Comunicare

Din motive tehnice independente de instituția noastră sistemele informatice ale ANCPI vor fi oprite până la ora 16.30. Vă mulțumim pentru înțelegere!

http://www.recensamantromania.ro

Informații privind furnizarea serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară

PNCCF – UAT-uri -eligibile și neeligibile – finantarea-7/2021

POR – Consultare de piață – Servicii de Înregistrare Sistematică

Comunicat de presa 07.12.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Transparență decizională.

Comunicat de presa 07.12.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin  pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1065/2018, cu modificările și completările ulterioare. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Transparență decizională.