Anunțuri si comunicate de presă

Concurs 28-30 decembrie 2016

Lista selectie dosare

Centralizator punctaj proba scrisa

Anunt Concurs 28-30 decembrie 2016

Anunt

Tematica

Bibliografie

Concurs 14-19 decembrie 2016

Lista selectie dosare

Centralizator punctaj proba scrisa

Centralizator punctaj final

Anunt Concurs 14-19 decembrie 2016

Anunt

Tematica

Bibliografie

Anunt examen 12.12.2016 – promovare prin transformarea posturilor in gradul imediat superior

Anunt

Tematica – Serviciul Cadastru – Birou de Inregistrare Sistematica

Bibliografie – Serviciul Cadastru – Birou de Inregistrare Sistematica

Tematica – Serviciul Publicitate Imobiliara

Bibliografie – Serviciul Publicitate Imobiliara

Tematica – Relatii Cu Publicul

Bibliografie – Relatii Cu Publicul

Tematica – Birou Economic

Bibliografie – Birou Economic

Tematica – B/C.R.U.I.B.D.

Bibliografie – B/C.R.U.I.B.D.

Lista candidati admisi

Centralizator punctaj final

Concurs 17.11.-21.11.2016

Lista selectie dosare

Centralizator punctaj proba scrisa

Centralizator punctaj final

Anunt concurs 17.11.-21.11.2016

Anunt

Tematica

Bibliografie

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Bacău

Având în vedere implementarea programului e-Terra3 începând cu data de 24.10.2016, vă invităm

la sediul OCPI Bacău, sala de ședințe, pentru o sesiune de instruire conform programării următoare:

Programare Instruire Eterra 3

Sistare înregistrare cereri RGI

Vă informăm că, în perioada 19.10 – 21.10.2016 se va sista înregistrarea cererilor în Registrele Generale de Intrare
ale birourilor teritoriale din cadrul Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Harghita și Mureș, în vederea pregătirii implementării proiectului E-Terra3, care va începe la data de 24.10.2016 și luării măsurilor organizatorice care se impun în acest sens.

Având în vedere implementarea e-Terra 3 din data de 24.10.2016, în vederea evitarii unor sincope generate de schimbarea modului de intocmire a documentatiilor cadastrale, va rugam ca in timpul ramas pana la data de 24.10.2016 sa intreprindeti o actiune de autoinstruire accesand linkul  https://eterra3test.ancpi.ro/eterra/#/login, folosind userul si parola transmisa de ANCPI si anume :

userul: este adresa dumneavoastra de email

parola: instruire

De asemenea va rugam ca in aceasta perioada sa urmariti casuta de email deoarece veti primi userul si parola de acces la Eterra3 productie. Aceasta poate fi accesata prin link-ul https://eterra3.ancpi.ro/eterra/#/login

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Bacău

Vă informăm că, în vederea realizării unei estimări corecte și aproape de nivelul pieței de profit a prețului/ha și, implicit, a bugetului ce urmează a fi alocat pentru achiziția de servicii de înregistrare sistematică a imbolelor în Sistemul Intergrat de cadastru și Carte Funciară, ANCPI a publicat, în data de 09.09.2016, anunțul privind consultarea de piata cu nr. MC001271.

Anunț privind consultarea de piață cu nr. MC0001271

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) intenționează să demareze achiziția de servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară în 60 UAT-uri. Pentru a estima cât mai corect și aproape de nivelul pieței de profil bugetul achiziției, respectiv prețul/ha a serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară, ANCPI a publicat în data de 09.09.2016 pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul privind consultarea de piață cu nr. MC0001271.

Pentru informatii detaliate, va rugam sa accesati link-ul https://e-licitatie.ro/Public/MarketConsulting/MarketConsultingList.aspx