Documente specifice

Cerere pentru eliberare copii documente din arhivă

Cerere de înscriere

Cerere pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare

Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini

Cerere privind identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului

Cerere privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare
ale acestuia

Cerere informații

Cerere de recepție și înscriere

Cerere de anulare număr cadastral

Cerere privind solicitarea avizului de începere / recepție a lucrării

Cerere extras plan cadastral ortofotoplan