Documente specifice

Cerere pentru consultare documente din arhivă

Cerere de înscriere

Cerere pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare

Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini

Cerere privind identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului

Cerere informații

Cerere de recepție și înscriere

Cerere de anulare număr cadastral

Cerere privind solicitarea avizului de începere / recepție a lucrării

Cerere extras plan cadastral ortofotoplan