Informații publice

Eliberare extrase de plan cadastral pe ortofotoplan pe cod 277

Eliberare extrase de plan cadastral pe ortofotoplan pe cod 277

Adresă privind încasările în numerar prin casieriile proprii BCPI Buhuși, Moinești, Onești, BRP Podu Turcului

Adresa încasări în numerar

Anunț privind încasările în numerar prin casieriile proprii BCPI Bacău

Anunt

Informații privind furnizarea serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară

Informații privind furnizarea serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară

Arondarea UAT-urilor pe BCPI si BRP – OCPI BACAU

Arondarea UAT-urilor pe BCPI si BRP – OCPI BACAU

Programul de audiente OCPI BACAU

Program de audiente OCPI BACAU

Coordonate de contact  OCPI Bacau si  BCPI – uri

Date contact OCPI BACAU

Declaratie de aderare anticoruptie

Regulamentul de Organizare si Functionare OCPI

R.O.F. Oficii 

Organigrama OCPI BACAU

Organigrama OCPI

Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea OCPI

HG_1288_2012

Programul de functionare OCPI BACAU

Program Functionare

Surse financiare, bugetul si bilantul contabil

Raport executie bugetara

Raport explicativ

Cheltuieli

Bilant

Decalratia de aderare la valorile fundamentale , principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie

Declaratie privind asumarea agendei de integritate 2021-2025

Atributiile compartimenteleor din cadrul OCPI

Atributiile compartimentelor functionale

Codul de etica si integritate al personalului OCPI

Codul de Etica

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001

Raport de evaluare

PROIECT SIPOCA 35

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

Procedura-sistem_12_10-1

GhidProceduraSistem_formatat_A4_12.10-1

Program de lucru cu expertii tehnici judiciari:

Luni-Vineri, orele 8.30-14.00

Luni-Joi, orele 8.30-16.30; Vineri 8.30-14.00 – eliberare avize expertize tehnice

Ghidul noului angajat

Ghidul noului angajat ANCPI 2021

Conducerea OCPI Bacău și date de contact OCPI/BCPI-uri

Conducere OCPI și date de contact

Veniturile salariale la nivelul O.C.P.I. BACĂU conform prevederilor art. 33 din Legea 153/2017

Transparenta salariala 30.09.2022

Transparenta repturilor salariale 31.03.2022

Transparenta salariala septembrie 2021 – OCPI Bacau

Transparenta salariala martie 2021 – OCPI Bacau

Situatie venituri salariale septembrie 2020

Situatie venituri salariale martie 2020

Venituri salariale la 31.03.2019

Venituri salariale la 30.09.2018

Venituri salariale la 31 martie 2018

Venituri salariale

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara care constituie informatii de interes public

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea ANCPI;
 • Regulamentul de organizare si functionare al ANCPI si al institutiilor subordonate;
 • Structura organizatorica (organigrama);
 • Atributiile departamentelor;
 • Programul de functionare;
 • Programul de audiente al ANCPI;
 • Coordonatele de contact ale ANCPI, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea ANCPI si ale angajatului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • Declaratiile de avere ale conducerii ANCPI;
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Proiectele de acte normative elaborate de ANCPI;
 • Datele statistice privind corespondenta institutiei;
 • Lista posturilor vacante;
 • Informatii privind desfasurarea concursurilor;
 • Acorduri, protocoale de colaborare dupa ce acestea devin definitive;
 • Lista persoanelor fizice si juridice autorizate de catre ANCPI sa execute lucrari de cadastru;
 • Programele si strategiile proprii;
 • Lista proiectelor cu finantare externa aflate in derulare;
 • Lista cu organizatiile care au desfasurat si desfasoara proiecte finantate de ANCPI precum si valoarea finantarii;

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:

 • Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău care constituie informaţii de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei;
 • Structura organizatorică (organigrama), atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresă de e-mail şi adresă paginii de Internet;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi ale angajatului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii;
 • Lista cuprinzând documentele de interes public;
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Nomenclator SIRUTA, județul Bacau