Legislație

Regulament Intern OCPI BACAU

*  Regulament intern -OCPI BACAU

Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare a acestora

Ordinul nr. 1550/2016 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

Hotărârea nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Ordin al Directorului General al ANCPI nr. 700 / 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

Ordin nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei

Ordin al directorului general privind aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către ANCPI și unitățile subordonate

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Nomenclator SIRUTA, județul Bacau