PNCCF

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023

PNCCF a fost instituit în scopul:

  • înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară
  • eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale.

Conform HG 294/2015, PNCCF are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul întregii ţări. PNCCF este implementat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

Programul național de cadastru și carte funciară se desfășoară în perioada 2015-2023 și are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în 2337 UAT- uri situate în mediul urban și rural.

Prezentarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023

HG 294/2015, privind aprobarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023

Întrebări frecvente legate de PNCCF

Alte documente utile